Meme MediaMeme Media — Awesome & Effective Web Content for Brands that Deserve It

info@mememedia.me

Meme Media d.o.o. društvo ograničenom odgovornošću za računalne usluge; Hinka Wuertha 4, Zagreb; OIB 16732987761; MB 080798086; Trgovački sud u Zagrebu pod poslovnim brojem Tt-12/6945-4; Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti; Osnivač: Ivan Brezak Brkan; Žiro račun kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka: 2402006-1100627387